Informacje historyczne o Pogorzelicach (Langeböse) ze źródeł niemieckich

Fragmenty poniższych tekstów pochodzą ze źródeł niemieckojęzycznych, przetłumaczonych na język polski. Większość informacji pochodzi z wymienionych w tekście źródeł historycznych.

 

     

Rozwój:
W roku 1717 w miejscowości istniało 15 domów, w roku 1784 – 19 ognisk domowych, w roku 1925 – 78 domów, w roku 1939 – 60 zagród chłopskich.
Ilość mieszkańców kształtowała się na poziomie: w roku 1874 – 666 osób, w roku 1912 – 574 osoby, w roku 1939 – 658 osób.
Kartoteka ” Heimatortskartei Pommern” wskazuje, że po II wojnie światowej w miejscowości zamieszkiwało jeszcze 579 niemieckich mieszkańców wsi, a 56 osób określono jako zaginione.

Właściciele gospodarstw miejscowości w roku 1717:
Tomtz Bakul – rolnik
Eick Barthold – rolnik
Gorschole (?), Marcenk, Jürgen Höfener Cossäth – rolnik
Michel Kosick – rolnik
Hanß Kruse – rolnik
Jon Peest – rolnik
Jürgen Putzke, Cossäth
Christian Selcke – rolnik
Greger Stiep – rolnik
? von Stoyenthin (pułkownik) –  właściciel
Lorentz Christoph von Stoyenthin – właściciel
Peter Otto von Stoyenthin – właściciel
Hanß Jürgen Ventzke – rolnik
Pawel Zoßk – rolnik
Źródła: Adelheid von Livonius, “Hufenklassifkation von 1717/19” (Znajdują się w archiwum Landesarchiv Greifswald. Zbiór 10 grubych tomów klasyfikowanych jako “Repositur 7a”. Tutaj: http://hinterpommern.de/Wegweiser/)

 

Pomorska topografia lat 1779-1784 wg Wilhelma Ludwiga Brüggemanna
W latach 1779-1806 pomorski uczony i pastor Wilhelm Ludwig Brüggemann (1743-1817) wydał drukiem pracę “Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl Preußischen Herzogthums Vor- und Hinterpommern“.
Składała się ona z trzech części:
Publikacje te zawierają indeks wszystkim miejscowości Królestwa Pruskiego Księstwa Przednio i Tylnego Pomorza (w tym również spis wszystkich szlacheckich dworów) – szczegółowy spis treści można znaleźć pod adresem http://www.charly.ping.de (strona domowa Klaus-Dieter Kreplin).
 
W części 2, tom 2, na stronie 977f. można znaleźć następujący tekstem opisujący miejscowość Langeböse:

 

Niemiecka książka adresowa (Reichsadressbuch) 1912, str. 2711:
Langeböse: Region Koszalin (Köslin), Kraj Słupsk (Stolp-Land), Sąd Rejonowy Lębork (Lauenburg), 574 zamieszkujących,
Połączenie szynowe: linia Gdańsk (Danzig) – Słupsk (Stolp) (Leśnice – Lischnitz), Poczta, zelektryfikowana, ztelefonizowana, 1 ewangelicki kościół.
Piekarz i sklepikarz: Loeck
Punkt bankowy: Wiejska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa, E.G.m.b.H.
Fabryka kruszywa: von Massow
Restauracja: Loeck.

 

 

 
Wielkość miejscowości, uwarunkowania ekonomiczne:
W skład miejscowości wchodziły:
1) Bonkow (Bąkowo)
2) Langeböse-Bahnhof (Stacja Pogorzelice)
3) Langeböser Mühle (Młyn w Pogorzelicach – obecnie zniszczony)
4) Vorwerk (Folwark)
5) Alt Wussitten (Białe Domy – obecnie zniszczone)
6) Dzielnica Lyps lub od 1937 roku Lüps (obecnie zniszczony)
 
 
Powierzchnia geograficzna: 1522 ha
Liczba domów w 1925 roku: 78
Liczba gospodarstw domowych: 177
Liczba ludności w dniu 17 maja 1939 roku: 658
Sołtys do 1931: … Gerlach
Burmistrz do 1937: karczmarz Friedrich Gerlach
W 1939 roku w Langeböse istniało 60 zagród chłopskich.
Ekonomicznie Langeböse zorientowane były na Lębork (Lauenburg) (oddalony tylko o 10 kilometrów na wschód), a nie na Słupsk (Stolp).
 
 
W 1941 roku miejscowość zamieszkiwali n.in.:
– Piekarz – Erwin Schmöckel,
– Dekarz – Otto Kebschull,
– Rzeźnik – Alfred Perlick,
– Hodowca – Julius Kamin,
– Karczma i sklep kolonialny – P. Bogs, Dombrowe i Friedricha Gerlach,
– Młyn – Otto Magdsick,
– Kowal – Johannes Lichtfuß.

 

Kościół, szkoła, urząd stanu cywilnego:
Langeböse należał do parafii Skórowo (Schurow), w okręgu kościelnym Słupsk – Stare Miasto (Stolp-Altstadt). W roku 1859 miejscowość wybudowała własny kościół. Postawiono go w „małym lasku”, na lewo od drogi na Bąkowo (Bochow). Ołtarz wybudowany w stylu neogotyckim robił wrażenie poprzez umieszczenie w nim obrazu Chrystusa.
 
Wnętrze kościoła, około 1900
 
Kościół w latach 50. XX wieku
 
Kościół w latach 50. XX wieku
 
Księgi parafialne ze Skórowa (Schurow): urodzeń z lat 1864-1946, małżeństw z lat 1862-1944, zmarłych z lat 1869-1946, są dostępne w Archiwum Państwowym w Koszalinie, dodatkowo są sfilmowane przez mormonów księgi urodzeń z lat 1864-1870, małżeństw z lat 1862-1870 (nr filmu 904696, It. 1-2), numer partii 8725220.
 
Szkoła na początku XX wieku
 
Prawdopodobnie w roku 1921 uległ pożarowi stary budynek szkoły, a w roku 1926 wybudowano nową szkołę przy ulicy Reichsstraße pod numerem 2. Posiadała ona dwie klasy, pokój nauczycielski i dwa mieszkania nauczycielskie. Szkoła do 1932 roku była szkołą czteroetapową. W czterech klasach uczyło się 135 uczniów pod opieką trzech nauczycieli (w tym jednej nauczycielki). Do szkoły uczęszczały również dzieci z Darżewa (Darsow).
Nauczyciele i nauczycielki: Pan Rhode, Pan Rohner, Pan Raddatz, Pan Arnold Zehm, Pan Scheewe, Pani Streit, Pani Giebeler, Pani Lemke, Pani Eva Marie Kunkel.
 
Langeböse posiadały własny urząd stanu cywilnego
Są dostępne następujące księgi: urodzeń z lat 1874-1895, małżeństw z lat 1874-1883 i 1885-1895, zgonów z lat 1874-1895 w Archiwum Państwowym w Koszalinie, Oddział w Słupsku, a także księgi urodzeń z lat 1897-1945, małżeństw z lat 1897-1938 i zgonów z lat 1897-1945 w Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku. Ponadto sfilmowane przez mormonów księgi (Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, Salt Lake City, Utah, USA – The Genealogical Society of Utah, 1981, 1988) znajdujące się w Niemczech oraz USA: urodzeń z lat 1874-1880, małżeństw z lat 1874-1875, zgonów z lat 1874-1880 (numer filmu: 1201422, 7-10; 1618551, 19; 1618552,1).
 
W Archiwum Państwowym w Greifswald (Niemcy) po zagłębieniu się w akta można odszukać dokumenty skarbowe dotyczące Langeböse (1877-1886, 1896-1899): Rep. 82 (Stolp), renty bankowe prowincjału Szczecin (Stettin), 1191, sprawozdania z kontroli w latach 1943/1944 dla Langeböse: Rep. 90a, Urząd Skarbowy Słupsk (Stolp) (Pom.) 2.

 

Domostwa i ich mieszkańcy w Langeböse
Ten “Plan zamieszkania Langeböse“ został stworzony przez Kurta von Massow i uzupełnione przez Lothara Wolffa.
Niestety ze względu na braki w archiwach, czasami zostały wymienione tylko nazwiska mieszkańców. Pisownia nazwisk czasem jest różna, ale czy jest to pomyłka, czy nie – tego nie wiem.
 
Stan wiedzy na dzień 24 maja 2006
Dom Posiadacz Stan Mieszkaniec
1 własność dworska   von Massow
2 dom prywatny   Otto Behnke
3 dom prywatny   Emil Lichtfuß
4 dom prywatny   Richard Groth
5 dom prywatny zniszczony Otto Groth
6 własność dworska   Karl Taube, Kurt Hardies
7 własność dworska zniszczony Dombrowe (piekarnia i szynkarz)
8 dom prywatny   Scherwart (żandarm)
9 dom prywatny zniszczony Julius Kamin (hodowca), Noffke, Manthey, Karl Gustke (“Stary Zamek”)
10 dom prywatny   Erich Remer, Walter Kuchenbecker, Rudolf Kresin
11 dom prywatny   Albert Tilly, Willi Tilly, Hermann Witt, Frau Poltrock, Anna Perlik
12 dom prywatny   Leo Pelzer, Friedr. Kranzkowski, Zahlmann
13 dom prywatny   Otto Kebschull (dekarz), August Heyer
13a dom prywatny   Oskar Kebschull, Fritz Kebschull
14 dworzec zniszczony Tomschin, Frau Taube, Emil Wianz, Ernst Groth (kolejarz)
15 dworzec   Schubring, Schmidt (kolejarz)
16 własność dworska   Küster, Albert Völkner, Frau Matz, Ahlers, August Jordan, August Zilinski,
16 własność dworska   Erich Schwuchow, Paul Kresin, Willi Wolzke
17 własność dworska   Albert Jordan, Otto Jordan, Friedr. Lossin, Anna Kunkel
18 własność dworska   Unglaube, Ernst Kresin, Emil Kobill, Mathilde Bandemer, Ernst Zoch
19 dom prywatny zniszczony Czolbe (mierniczy)
20 dom prywatny   Arnold Zehm, Schwe (szkoła)
21 dom prywatny   Friedrich Gerlach (karczma)
22 własność dworska zniszczony Johannes Lichtfuß (kowal), Albert Mertens
23 własność dworska   Paul Hermann, Bernhard Mischke
24 własność dworska zniszczony Otto Marz, August Behrend
25 własność dworska   Leo Peth, Hugo Neß
26 własność dworska zniszczony Willi Limberg, Hermann Peth
27 własność dworska zniszczony Max Kebschull, Erich Marquardt
28 własność dworska zniszczony Paul Birr, Willi Bergunde, Plinsky
28a dworzec zniszczony Richard Prochnow (kolejarz)
29 własność dworska   Hermann Jeschke, August Behnke, Otto Ahlers, Paul Kresin, Paul Neß
30 dom prywatny   Alfred Perlik (rzeźnik), Leo Perlik
31 dom prywatny   Paul Bogs, Frau Landmann, Marschinski, Meier (krawiec, sklep kolonialny, poczta)
32 dom prywatny   Otto Sawusch, Frau Weiß
33 dom prywatny   Max Thrun, Otto Thrun
34 dom prywatny zniszczony Albert Kusch
35 dom prywatny   Otto Venske
36 własność dworska   Richard Wilke, Reinhold Hardies
37 dom prywatny   Emil Jeschke, Julius Brischke, Frau Kresin
38 dom prywatny   Hugo Bandemer, Richard Bandemer
39 dom prywatny   Paul Wetzel, Hermann Prochnow
40 własność dworska   Emil Blum, Paul Kresin
41 własność dworska zniszczony Otto Boike (kołodziej), Paul Leschmann
42 dom prywatny   Paul Troike
43 dom prywatny   Albert Wergowsky
44 dom prywatny   Willi Wianz
45 dom prywatny   Willi Kowalke
46 dom prywatny   Hugo Seilz
47 dom prywatny   Willi Schmult
48 dom prywatny zniszczony Erwin i Otto Magdsick (właściciel młyna)
49 dom prywatny   Wilhelm Wetzel, Arthur Müller
50 dom prywatny   Gustav Remer
51 dom prywatny   Franz Hildebrand
52 dom prywatny zniszczony Emil Kunkel (listonosz)
53 dom prywatny   Albert Zenke
53a dom prywatny zniszczony Stauffert
54 dom prywatny   Paul Rhode, Birr
55 dom prywatny   Otto Kielack
56 dom prywatny zniszczony Gustav Hasse, Grete Wergowsky (przytułek)
57 własność dworska   Albert Gerlach
58 własność dworska zniszczony Paul Putzig
59 własność dworska zniszczony Franz Mews (leśniczy)
60 dom prywatny zniszczony Marose, Frau Küster
61 własność dworska   Claus von Massow, Meta Wolff geb. Neß (dom urzędowy)
 

 

 

Możesz również polubić…