Herb Pogorzelic

Z uwagi na fakt, że miejscowość nasza w przeszłości przechodziła dosyć często przez ręce różnych posiadaczy i właścicieli (a każdy z tych rodów posiadał swój herb szlachecki), trudno jest nawiązywać w nowym herbie do tradycji tych rodów w heraldyce herbu dla Naszej miejscowości.

Dlatego podjęto się próby stworzenia nowego herbu. Proponuję Państwu zapoznanie się w opracowywanym herbem Naszej miejscowości.

 

Zamysłem przyświecającym przy jego tworzeniu było ukazanie wszystkich atutów położenia i bogactwa terenów, gdzie położone są Pogorzelice.

Projektując herb sołectwa starano się nawiązać do najważniejszych elementów naszego otoczenia.

Kolorystyka niebieskiego obramowania nawiązuje do położenia w bezpośredniej bliskości Morza Bałtyckiego. Zielone drzewa symbolizują otaczających lasów, elementy żółto-czerwone odnoszą się do pochodzenia nazwy samej miejscowości (“gorzenie” – wypalania lasu pod założenie miejscowości w XIV wieku), niebieskie fale oznaczają położenie miejscowości pomiędzy trzema rzekami (Pogorzelica, Pogorzeliczanka i Leśnica będącymi dorzeczami rzeki Łeby), brązowe wzniesienia wskazują na ukształtowanie terenu w bezpośrednim otoczeniu Pogorzelic, które bogate jest we wszelkie elementy wysokościowe moreny czołowej pradoliny rzeki Łeby. Na górze herbu znajduje się data, kiedy to po raz pierwszy odnotowano w dostępnych źródłach nazwę Naszej miejscowości (więcej o tym w artykule o historii Pogorzelic).

Czy zaproponowany herb może stać się znakiem rozpoznawczym Naszej miejscowości? – To zależy od Państwa!

Proszę o wszelkie uwagi i propozycje w tym temacie. Myślimy, że taki herb pozwoli Nam skutecznie promować Naszą miejscowość.

Wszelkie uwagi i propozycje proszę składać mailowo pod adres: EMAIL